WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Black Panther na pierwszym zwiastunie

YouTube

Marvel najwyraźniej przestraszył się nieco ostatnich sukcesów DC i postanowił o sobie przypomnieć za sprawą nowego filmu.

A chodzi oczywiście o Black Panther, postać odgrywaną przez Chadwicka Bosemana, którego poznaliśmy już przy okazji innego filmu z tego uniwersum, a mianowicie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów.

Teraz książę T'Challa powróci do swojej wyizolowanej, ale jednocześnie bardzo zaawansowanej technologicznie nacji, żeby objąć tron po swoim podstępnie zamordowanym ojcu. Niestety jego plany popsuje stary wróg, który wciągnie go w konflikt, który zadecydować może nie tylko o losie Wakandy, ale i całego świata. I tylko pomoc przyjaciół i pełny potencjał Czarnej Pantery mogą przynieść zwycięstwo …

Przypominamy, że film zadebiutuje 16 lutego przyszłego roku, a na ekranie zobaczymy takie sławy, jak Lupita Nyong'o, Martin Freeman, Andy Serkis, Angela Bassett czy Forest Whitaker.

archiwum artykułów

2017-06-12

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.