WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Co przyniesie przyszłość?

pixabay.com

Andrzejki to jeden z tych dni w roku, kiedy odrobina magii wkrada się do naszego codziennego życia.

To właśnie wtedy chętniej sięgamy po stare przepowiednie i pytamy babcie o ich znaczenie - chcecie wiedzieć, w jaki sposób wywróżyć sobie przyszłość?

Andrzejki to święto, które obchodzimy zwyczajowo w nocy z 29/30 listopada, czyli w wigilię świętego Andrzeja. Są one świetną okazją do wywróżenia sobie przyszłości i przede wszystkim ... świetnej zabawy z przyjaciółmi!

Kiedyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt - odprawiano je w odosobnieniu, a ich wyniki traktowano śmiertelnie poważnie. Później przybrały formę zbiorową i przekształciły się w zwyczaje, których nikt nie traktuje poważnie.

Ciekawe jest to, że do dziś nie ma pewności skąd pochodzą andrzejkowe przepowiednie i zabawy, czasem wymienia się tu Grecję i Niemcy, ale ustalenie konkretnego źródła jest niemożliwe, co dodaje im tajemniczości!

W Polsce najczęściej korzystamy z 5 niżej wymienionych:

1. Lanie wosku

Wylewamy gorący wosku na zimną wodę przez dziurkę od klucza i wróżymy z kształtu zastygłej masy lub rzucanego przez nią cienia.

 

pixabay.com

 

2. Obierki od jabłka

Obieramy jabłko pilnując, by skórka była w jednym kawałku, a następnie rzucamy obierkiem przez lewe ramię i sprawdzamy kształt - ułożona litera będzie pierwszą literą imienia przyszłego męża.

 

pixabay.com

 

3. Przekłuwanie kartki z imionami

Na kartce zapisujemy imiona chłopców/dziewcząt, a następnie za pomocą szpilki nakłuwamy kartkę po czystej stronie i sprawdzamy imię przyszłego męża.

 

pixabay.com

 

4. Kości ogryzane przez psa

Każda z dziewczyn rzuca na podłogę kości, a potem wołamy psa - pierwsza za mąż wyjdzie ta, od której kości zaczął zwierzak.

 

pixabay.com

 

5. Ustawianie butów jeden za drugim

Ustawiamy buty od ściany do progu jeden za drugim, ta dziewczyna, której but pierwszy dotarł do progu jako pierwsza wyjdzie za mąż.

 

pixabay.com

 

 

A Wy obchodzicie Andrzejki w jakiś wyjątkowy sposób?

 

Autor: Karolina Majchrzak

archiwum artykułów

2017-11-29

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 4

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.