WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gal Gadot za mało kobieca do roli Wonder Woman?

Gal Gadot

instagram.com/gal_gadot

Temat powraca do nas jak bumerang, chociaż trudno uwierzyć w to, że ktoś mógłby podważać kobiecość aktorki.

Wygląda jednak na to, że Gal Gadot ma poczucie własnej wartości i nie ma zamiaru przejmować się przytykami haterów, a co więcej potrafi się im „odszczekać”.

A o co konkretnie chodziło? O głosy pojawiające się w sieci, według których aktorka nie ma wystarczających krągłości, by wcielać się w Dianę.

Gal ma na ten temat nieco inne zdanie: - No jasne, a może powinniśmy być tak wierni oryginałowi, żeby Amazonki miały tylko jedną pierś, jak to było w mitologii? Mam za małe piersi i tyłek? No tak, to by zrobiło ogromną różnicę …

Tak czy inaczej, na szczęście to nie złośliwi decydują o obsadzie i już niebawem będziemy mogli podziwiać piękną aktorkę w roli Wonder Woman ponownie, w Lidze sprawiedliwości.

archiwum artykułów

2017-08-31

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.