WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Wielkanocny koszyczek - co musi w nim być?

pixabay.com

Dziś Wielka Sobota, czyli bez wątpienia jeden z najbardziej charakterystycznych dni w roku, bo ...

... gdzie nie spojrzeć, tam dostrzec można uśmiechniętych ludzi z koszyczkami w rękach :)

Wielka Sobota jest wyjątkowym dniem należącym do Triduum Paschalnego, które obchodzone jest przez wszystkie wierzące i praktykujące osoby.

Wiąże się z nią kilka tradycji, a jedną z nich jest koszyczek ze święconką, w którym umieszcza się konkretne potrawy - jesteście pewni, że w Waszym jest wszystko, co potrzeba? Nie? No to nie ma na co czekać, sprawdzajcie z nami!

W każdym koszyczku powinniśmy znaleźć następujące produkty:

Wędlina (zapewnia zdrowie i dostatek)

pixabay.com

 

Sól (odstrasza zło i chroni przed zepsuciem)

pixabay.com

 

Jajko (symbol odradzającego się życia)

pixabay.com

 

Baranek (oznacza pokorę i łagodność)

pixabay.com

 

Chleb (gwarantuje dobrobyt i pomyślność)

pixabay.com

 

Pieprz (symbol gorzkich ziół, którymi posypujemy jajko)

pixabay.com

 

Ciasto (znak umiejętności i doskonałości)

pixabay.com

 

 

Autor: Karolina Majchrzak

archiwum artykułów

2017-04-15

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

  1. Marfels 21-04-2017 10:34

    U mnie były tylko podstawowe rzeczy. Bez udziwnień.

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.