WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Wonder Woman będzie „Niezniszczalna”

Gal Gadot

instagram.com/gal_gadot

Scenarzysta słynnego filmu o prawdziwych twardzielach wspomoże Patty Jenkins i Geoffa Johnsa w pracach nad drugą częścią.

Pierwsza odsłona Wonder Woman okazała się ogromnym sukcesem, nic więc dziwnego, że wszyscy szykują się już na kolejną, która ma być jeszcze lepsza.

Zadbać ma o to solidna obsada i to nie tylko aktorska, bo do reżyserki Patty Jenkins i Geoffa Johnsa dołączy również inne słynne nazwisko, a mianowicie Dave Callaham, którego wszyscy kojarzymy z serii filmów Niezniszczalni.

Czyżby więc druga część przygód Diany miała być jeszcze bardziej widowiskowa? Czas pokaże, a my już nie możemy się doczekać!

Wonder Woman

archiwum artykułów

2017-09-17

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.