WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Wonder Woman pojawi się w kolejnym filmie

Gal Gadot

instagram.com/gal_gadot

Wygląda na to, że fani talentu i urody Gal Gadot nie będą mieli w najbliższym czasie powodów do narzekań.

Aktorka doczekała się niedawno solowego filmu, już niebawem będziemy ją oglądać u boku innych herosów w Lidze sprawiedliwości, a dziś docierają do nas kolejne dobre wieści.

Wonder Woman pojawi się bowiem również w produkcji, która skupi się na jednym z jej partnerów z wspomnianej już Ligi, czyli Flashu.

Jako że ten jeszcze nie zaczął nawet powstawać i wciąż nie poznaliśmy żadnych szczegółów fabularnych, to nie możemy liczyć na szybką premierę, ale ostatnie plany wytwórni wspominały o roku 2020.

Warner Bros.

archiwum artykułów

2017-08-07

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.