WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Zrób sobie wypasioną Marzannę!!

Nie wiesz co zrobić w pierwszy dzień wiosny? Urządź topienie Marzanny!

 

 

 

Zrób Marzannę, a potem odeślij zimę na biegun!

 Żeby zorganizować topienie Marzanny potrzebna jest przede wszystkim główna bohaterka. Kiedyś kukłę robiono tak jak strachy na wróble. Na drewnianym rusztowaniu umieszczano słomę, a całość ubierano w stare łachy i ozdabiano róznymi wstążkami i koralami. Dziś w dużym mieście trudno o słomę, możecie użyć materiałów trochę nowocześniejszych.

 

 

 

 

Przepis na udaną Marzannę:
1.    Weź dwa kijki, krótszy i dłuższy – jeśli masz kłopot z ich zdobyciem możesz wykorzystać np. stary „kij” od mopa.


2.    Kijki zwiąż sznurkiem na krzyż.


3.    Przewietrz swoją szafę – przygotuj zapas starych ubrań, szmatek itp. Wszystkiego, co jest z materiału i nie jest już nikomu potrzebne. Najlepsza będzie stara bluza od dresu. Zbierz trochę starych gazet.


4.    Ubierz skrzyżowane kije w bluzę, a jej wszystkie końce zwiąż i wypchaj starymi szmatami albo gazetami.


5.    Zrób głowę. Najprościej jest zmiąć stare gazety w „kulę” i zawinąć w jeszcze jedną gazetę (albo bibułę, jeśli chcesz uzyskać ładniejszą twarz), naklej lub dorysuj twarz, przyklej włosy (z nitek, włóczki, pociętej bibuły itp.), można nawet zapleść warkocze.


6.    Zrób coś oryginalnego – wytnij z plakatu twarz gwiazdy, której nie lubisz (a może nawet lubisz) i przyklej do marzannowej głowy – marzanna Miley Cyrus, to może być hit!


7.    Ubierz kukłę w starą sukienkę albo w jakiś stary kawałek materiału, który będzie ja imitował! Przystrój w stare korale.

8.    Marzanna jest gotowa.

Teraz wystarczy zebrać znajomych i iść nad wodę, podpalić i utopić marzannę. Świetna zabawa, tylko czy wrzucanie śmieci do rzeki jest modne w czasach ekologii? Może lepiej robić to w wannie?

 

 

 

archiwum artykułów

2009-03-21

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 210

Czy topienie Marzanny to fajny zwyczaj?

  • Tak. Powinno się jakoś przywitać wiosnę. 63.3%
  • Nie. To nieekologiczne zaśmiecać rzeki. 36.7%

Zaloguj się by głosować :)
Zarejestruj się jeśli nie masz konta.

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.