WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Artykuły

 • 2014-04-14 22:45:00

  Koloryt Korei Południowej

  Jest to bardzo ciekawy kraj, który do 60-tych lat ubiegłego stulecia był jednym z najuboższych państw bez instalacji wodociągowej, gdzie 90% populacji korzystało z wody z rzek lub studni publicznych. czytaj

 • 2014-04-11 08:30:00

  Co zdradza Wasz avatar?

  Psychologowie zbadali zależność pomiędzy rodzajem avataru zamieszczanym przez użytkowników serwisów społecznościowych, forów oraz czatów, a cechami osobowościowymi osoby go używającej. czytaj

 • 2014-04-04 12:00:00

  Niebiański pogrzeb z ptakami

  W większości wyznań ciało zmarłego jest oddawane ziemi, a brak odpowiedniego pochówku jest uznawane za bezczeszczenie zwłok. czytaj

 • 2014-04-02 11:45:00

  Niezwykła potęga autosugestii

  Autosugestia polega na wielokrotnym powtarzaniu pozytywnych twierdzeń na temat własnej osoby (afirmacja), co powoduje podniesienie poczucia własnej wartości i przezwyciężenie ograniczających przekonań. czytaj

 • 2014-03-31 21:00:00

  Nietykalne połacie Japonii

  Poszerzając swoją przestrzeń człowiek przekracza obszary bytowania zwierzyny, a nieraz nawet świata umarłych, przenosząc miejsca pochówku za przesuwającą się granicę miasta. Tymczasem są i wyjątki. czytaj

 • 2014-03-28 21:45:00

  Spacerkiem po Krymie

  W ciągu ostatnich kilku tygodni zalewają nas coraz to nowe rewelacje w kwestii Krymu, miejsca półwyspu w granicach tego czy innego kraju. Nie zamierzam rozstrzygać kwestii z „dorosłej piaskownicy”, nie zadam pytania „czyj jest Krym”, a jaki on jest. czytaj

 • 2014-03-25 08:30:00

  Ludzie mieszkający z trupami

  Gdy na ślubnym kobiercu młodzi słyszą „dopóki śmierć nas nie rozłączy” wydaje im się, że to tak odległa perspektywa, tak nierealna okoliczność, a może i wcale nie myślą o tym, odbierając tę frazę, jako rękojmię bycia razem po wieki. czytaj

 • 2014-03-22 09:30:00

  Życie szkolne w Kenii

  Dziś wybierzemy się do Kenii, wszak nie po to by urządzać safari, oglądać baobaby, słonie czy czarne nosorożce. Odwiedzimy państwową szkołę Aldo-Rebby, położoną w obrębie miasta Narok, w prowincji Wielkiego Rowu (Rift Valley Province). czytaj

 • 2014-03-18 20:45:00

  Bokserzy-dzieci Tajlandii

  Stara mądrość ludowa głosi, że dzieci to nasze bogactwo, pomogą w gospodarstwie, podadzą szklankę wody na starość… Ależ po co czekać tak długo? czytaj

 • 2014-03-15 09:45:00

  Życie dzieci rosyjskiej elity

  Zwiedzając zamki, pałace czy dworki dawnej arystokracji, niejako zapominamy o tym, że jeszcze jakiś czas temu tętniły one życiem, ukrywały codzienne troski bądź śmiech dzieci. czytaj

 • 2014-03-12 09:45:00

  Szkoły w Afganistanie

  Kontynuujemy temat średniego wykształcenia w różnych krajach świata, dziś zajrzymy do jednej ze szkół Afganistanu i dowiemy się jak one funkcjonują. czytaj

 • 2014-03-07 21:30:00

  Wizyta w Hogwarcie

  Miłośnikom książek i filmów o słynnym czarodzieju, w większości swojej, dość ciężko pożegnać ulubionych bohaterów, miesiącami wspominając najlepsze epizody. czytaj

 • 2014-03-05 10:45:00

  Kraje tępiące homoseksualizm

  Europejczykom może się wydawać, że walka o prawa mniejszości seksualnych dobiega końca. W niemal całej Europie, obu Amerykach i Australii małżeństwa osób tej samej płci, jak i sam homoseksualizm, są legalne. czytaj

 • 2014-03-01 16:00:00

  Tajemnica magii kotów

  Na przestrzeni setek lat, wśród ludzi różnych narodowości i kultur, postać kota - zwłaszcza czarnego - kojarzona była z magią, wróżbami, czymś fascynującym i nieznanym. Tak czy inaczej, wokół postaci kota zawsze było dużo tajemniczości. czytaj

 • 2014-02-25 22:00:00

  Najdziwniejsze restauracje

  Polska restauratorka Magda Gessler od kilku sezonów przekonuje nas, że w kwestii zbiorowego żywienia ważnym jest nie tylko co serwuje personel lokalu, lecz także jak oraz w jakich warunkach. czytaj

 • 2014-02-21 23:00:00

  Smakowite owady na talerzu

  Eksperci Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa zgodzili się z opinią naukowców, że należy przekonywać ludzi, by zamiast mięsa do swojego jadłospisu wprowadzali owady. czytaj

 • 2014-02-18 19:00:00

  Zabawne przepisy drogowe

  Jeśli wybierasz się samochodem za granicę, zapoznaj się nie tylko z zasadami wjazdu i wyjazdu, przepisami prawnymi, lecz także z lokalnymi osobliwościami ruchu drogowego. Dlaczego? czytaj

 • 2014-02-15 09:00:00

  15 lutego to Dzień Singla

  14 lutego większa część społeczeństwa obchodziła święto Miłości, zwane też dniem Św. Walentego, a potocznie określane Walentynkami. czytaj

 • 2014-02-11 23:00:00

  Życie szkolne w Finlandii

  Kontynuując wizyty w szkołach różnych krajów, zapraszam do Finlandii. Mimo iż system kształcenia w tym kraju diametralnie różni się od, opisanego wcześniej, japońskiego wyniki fińskich uczniów są równie wysokie. czytaj

 • 2014-02-04 10:00:00

  Podwodna galeria sztuki

  Sztuka i ekologia… Dzieło artystyczne w służbie wytworu natury… Na co dzień takie skojarzenie nie wydaje nam się harmonijne, ani oczywiste, podobnie jak miejsce, o którym będzie mowa, do oczywistych nie należy. czytaj