WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Zapisz się do Sibuny!

 1. K 31-08-2012 10:36

  Tu zapiszesz się do Sibuny!

  Jak się zapisać?
  Wystarczy napisać ''Zapisuje się''
  A i uwaga jest tylko 6 miejsc!

 2. K 31-08-2012 10:37

  1.Zapisuje się

 3. Angelo della morte 01-09-2012 13:07

  2.Zapisuje się

 4. K 01-09-2012 15:49

  Kim chcesz być w Sibunie?
  Niną,Joy,Amber czy Patrcią?

 5. Angelo della morte 03-09-2012 16:26

  Patricią

 6. Patricia Williamson . ♥ 04-09-2012 17:54

  :( Ja chciałabym być Patricią :(

 7. Angelo della morte 05-09-2012 17:47

  no to masz pecha

 8. Angelo della morte 06-09-2012 19:10

  niech się ktoś jeszcze zapisze

 9. Wieczorαmi Zasypiαm W Twych Rαmionαch , Tulαc Się I Mαrzαc O Słodkim Pocαłunku . 08-09-2012 16:28

  zapisuje się

 10. Angelo della morte 08-09-2012 18:29

  w końcu ktoś dołacza

 11. K 09-09-2012 15:55

  zapisuje się

  Kim chcesz być?

 12. Angelo della morte 10-09-2012 15:27

  pisz kim chcesz być

 13. Angelo della morte 13-09-2012 21:00

  Halo!!! Jest tu ktoś?

 14. Angelo della morte 16-09-2012 10:24

  Halo halo

 15. K 09-08-2016 22:27

  ło kuhwa

 16. K 01-08-2017 13:31

  HAHAHAHHA

 17. K 12-08-2017 12:26

  Babka Autorka jako Nina Martin

Forum grupy "Członek Sibuny "

Ty w grupie "Członek Sibuny "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy