WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Bar

 1. Sophie Madness 20-03-2017 20:57

  Czarnowłosa weszła do pomieszczenia lekko przegryzając brwi i rozejrzała się.
  -pusto..-wzruszyła ramionami i poprawiła swoją czerwoną sukienkę zamawiając whyski podeszła do baru.

 2. Tabitha M. Vasilyeva. 22-03-2017 18:59

  Dochodziła dwudziestadruga. Pewnym krokiem wkroczyłam do swojego ulubionego baru zajmując miejsce przy barze obok czarnowłosej dziewczyny.
  — Piwo raz
  Mruknęłam przenosząc wzrok na towarzyszkę.

 3. Sophie Madness 23-03-2017 22:39

  spogląda na dziewczynę i uśmiecha się niepewnie.
  -siemka

Ty w grupie "Rotix Club"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy