WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

kOcurOLudki ^^

tematautorostatni post
Jakie m. Pasuje ?? Usunięty 23-10-2010 18:11
Jakie ZnaCie Anime lub Mange .?. Usunięty 23-10-2010 18:11
Napiszcie swoje imię od tyłu ; D Usunięty 23-10-2010 18:10
Nie kopia ! Ratuję SeikO Usunięty 23-10-2010 18:09
☺☻ walnij głową w klawiature ☻☺ Usunięty 01-07-2010 22:01
Liczymy dO TysiąCa : ]] Usunięty 22-04-2010 19:45
imie napisz łokciem ;P;P Usunięty 22-04-2010 19:45
NapiSz SwOje ImiE nOsem x33 Usunięty 22-02-2010 19:35
napisz imię nogą Usunięty 22-02-2010 19:32
... Nielegalna brunetka (...) 23-01-2010 13:19
KotQa Usunięty 23-12-2009 17:10
PoznaJmy Sie!! x3 ..:|Yuka|:.. 09-11-2009 15:52
pOgaduChyy ^^ Usunięty 01-08-2009 19:53

Ty w grupie "kOcurOLudki ^^"

Info o grupie

                  

                     

__________________________________________

1. Nikt xDD

2. Nikt xDD

3. Nikt xDD

4. Nikt xDD

5. Nikt xDD

__________________________________________

Założyciel grupy