WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Mi-Jung

 1. Piotrek 03-04-2009 8:51

  Mi-Jung jest potrzebna do questa na 20lvl.Wiele osub ma problem z jej zabiciem.Zabijają Bezduszny Mi-Jung zamiast normalnej Mi-Jung.Znajdziesz ją w klanie zaprzysiężonych.Jest najsłąbsza z boss'ek zaprzysiężonego klanu.To jest pod'boss'ka.

 2. pablo 03-04-2009 14:20

  dzięki będę próbował dalej one widocznie są identyczne i nie mogę trafić na wlaściwą

 3. usunięty 03-04-2009 15:50

  :)

 4. Alessia_Italia 03-04-2009 19:38

  ja właśnie mam taką misje:P

 5. usunięty 03-04-2009 20:23

  tak własnie:P

 6. czeslaw_xd 22-04-2009 15:10

  gdzie ona jest bo jej nie znalazłem

 7. Piotrek 22-04-2009 15:53

  W gronie zaprzysiężonych

 8. czeslaw_xd 23-04-2009 19:22

  mi jung na kirian jest na wyspie wystarczy porozwalać trochę komandorów

 9. karabin 04-10-2009 20:20

  a ma ktos 20lvl na zbycie moze byc slabe eq

Forum grupy "Poradnik Metin2" (40)

Ty w grupie "Poradnik Metin2"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy