WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Anty gwiazdki Disneya!!!

tematautorostatni post
A ja lubię gwiazdki disneya Usunięty 12-04-2011 16:36
Co was wkurza w JB? (Justin Bieber :-|) Usunięty 08-01-2011 9:10
historyjka o idotach Klaudi$ka ta (...) 27-12-2010 13:27
Kogo? Usunięty 31-10-2010 22:27
hannah montana Usunięty 03-10-2010 17:55
Co was wkurza? Usunięty 20-07-2010 19:56
szybko Usunięty 05-12-2009 14:41

Ty w grupie "Anty gwiazdki Disneya!!!"

Info o grupie

Grupa ta jest dla osób które nie cierpią Demi Lovato, Vanessy H. , Miley Cyrus, Jonas Brother i innych gwiazd Disneya!

Założycielka grupy