WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

! Fani Eminema !

tematautorostatni post
CO SADZICIE O NOWYM KRAZKU NASZEGO FANA HMMM? ennicio91 10-01-2014 19:46
Co sądzicie o nowej płycie??? Maxi_King 10-01-2014 19:44
Najfajniejsza piosenka Ema ;] Usunięty 11-09-2011 12:12
Forum dla fanów Slimka 04-07-2011 12:55
Eminem jest BOSKI :* Usunięty 07-06-2011 21:42
na ile % ? Give to me : **** | (...) 04-06-2011 18:00
mistrz 35494155 29-04-2011 19:30
JAK JA GO KOCHAM... ;;.sWeET anD (...) 20-03-2011 13:03
Piosenka ^ Usunięty 13-03-2011 10:37
Teksty ;) Usunięty 23-02-2011 11:32
Test.... Malenka... 12-01-2011 21:53
hmm... Usunięty 18-12-2010 21:11
zobaczcie to!!!! Usunięty 28-09-2010 17:54
eminem cykan 65 18-09-2010 12:25
ej dajcie mi link naruto 27-08-2010 16:46
zapiszcie sie EMINƎM-Slim (...) 11-02-2010 10:46
Te ProFFy Obrazaja Eminema Usunięty 16-12-2009 17:19

Ty w grupie " ! Fani Eminema ! "

Info o grupie

Lubisz Eminema to się zapisz. xD 

by. Patyy  ; ]

zapraszajcie też innych! ^^'

 


          


 

Założycielka grupy