WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Peja - fani z Poszkole.pl

tematautorostatni post
Nadchodzonca płytka Peji kaśXD 26-08-2009 22:44
osoby ktore kochaj peje zapraszam !!! Usunięty 26-08-2009 22:41
czy?????? adrian 16-08-2009 12:27
PejuŚ. Usunięty 10-08-2009 22:44
p duszek 08-08-2009 10:23
PEjA ۩ ۩۩۩ ۩ ۩ Michael (...) 02-08-2009 23:59
rychu peja slumms attack solufka benio98 24-07-2009 21:50
:) Usunięty 24-07-2009 8:45
Peja konrad_122 21-07-2009 14:50
Tylko Peja :) maly2317 11-07-2009 15:26
:) :)Daniel:) 09-07-2009 8:35
Dyskografia Usunięty 25-06-2009 15:01
Peja xDDD Usunięty 04-06-2009 19:46

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Info o grupie

Jest to oficjalna grupa przeznaczona tylko i wyłącznie dla zadeklarowanych fanów gwiazdy. Nikt inny nie ma prawa być jej członkiem.

Założyciel grupy