WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Peja... Dokończ zdanie..

 1. usunięty 28-11-2010 9:41

  kocham Go on jest ... najlepszym rapperem w Polsce

 2. Justynka 29-11-2010 13:48

  Peja jest super

 3. Justynka 29-11-2010 13:48

  Ja go kochac a wy?

 4. christian 04-12-2010 18:00

  peja jest zaje..... raperem

 5. usunięty 05-12-2010 13:31

  Peja był by najlepszym prezydentem . ;D

 6. usunięty 09-12-2010 17:54

  najnowszy album Pejii "Czarny wrzesień"

 7. `.Abby ;**. (`Sołtysik ) 17-12-2010 12:09

  Peja jest zaj.ebisty

 8. usunięty 07-02-2011 16:11

  Peja jest zaje zaje mega bisty !!! .

 9. piękna.;** 18-02-2011 11:42

  Peja to najlepszy raper !!!!! .

  kocham ^^)

 10. Marcin 'Kali' Gutkowski 21-02-2011 0:41

  Jest j*****

 11. usunięty 26-02-2011 11:29

  peja to cale moje zycie xD

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy