WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Jaką piosenkę Pei lubicie najbardziej ?! ; ]

 1. ` , devil of a woman . ! 20-01-2010 14:36

  Wszystkie ! ♥

 2. patryk15910 20-01-2010 14:53

  Szacunek ludzi ulicy

 3. usunięty 20-01-2010 16:14

  "KC"
  "Zbyt Dużo Bólu"
  i wiele innych ;P

 4. usunięty 20-01-2010 16:20

  Wszystrkie kocham go ;* lol najbardziej Kocham cie i Szacunek ludzi ulicy lol ;**

 5. usunięty 11-02-2010 19:54

  KC i jeszcze wile innych:P

 6. usunięty 12-02-2010 10:10

  tak bardzo chce i jeszcze tam inne ;plv; -- http://poszkole.pl/rodzina/slub/paramloda/578261

 7. usunięty 12-02-2010 18:12

  tak bardzo chce ,szacunek ludzi ulicy

 8. SuperGirl .! 12-02-2010 18:43

  Śmierć nas nie rozłączy .... kocham ja jest super !!! A no i KC

 9. hmjaa 12-02-2010 21:11

  tak bardzo chce i szacunek ludzi ulicyy , oczywiściee ! :d

 10. usunięty 13-02-2010 3:18

  Wszystkie Kocham .
  Ja p*****,
  Bragga
  Regulamin Zabijania
  Duchowo Mocny
  Gruba Impra z Rysiem ;D

 11. usunięty 13-02-2010 12:00

  na dnie , to co robimy xd

 12. usunięty 13-02-2010 15:07

  Duchowo Mocny
  Życie kurewskie
  Szacunek Ludzi Ulicy
  !!!
  Kocham Je : ]

 13. damian965 14-02-2010 16:14

  pietnastak, trudny dzieciak, regulamin zabijania, poto zeby dzieci.

 14. usunięty 14-02-2010 19:22

  TAK SIE BAWI SLU ;]

 15. Dylanek94 14-02-2010 21:09

  Szacunek ludzi ulicy
  KC
  Tak sie bawi slu
  Życie kurewskie :)

 16. usunięty 14-02-2010 21:23

  regulamin zabijania

 17. _-``'DaanIoooo''``-_ 15-02-2010 16:47

  tak sie bawi slu
  reg. zabijania
  robie ten szmal

 18. ...::Hip-Hop::... (Nigdy Stop!!) 15-02-2010 20:49

  Tsa to powiem tak Bragga, Kolejny Stracony Dzień i Regulamin Zabijania!! podzro ;p

 19. ...::Hip-Hop::... (Nigdy Stop!!) 15-02-2010 20:51

  Tsa to tak Bragga, Kolejny Stracony Dzień i Regulamin zabijania ;p Pozdro ;p

 20. usunięty 15-02-2010 23:18

  Wszystkie ^^

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy