WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Jaką piosenkę Pei lubicie najbardziej ?! ; ]

 1. usunięty 27-09-2011 17:28

  Reprezentuję biedę
  Co cię boli
  Definicja Pener

 2. usunięty 18-11-2011 22:13

  Poznańczyk
  Głucha noc
  Życie jest hajem
  Mój rap moja rzeczywistość
  Niełatwy jest żywot ulicznego rapera

  A tak poza tym to teraz chcę coś napisać tym osobom, które mówią, że najbardziej lubią wszystkie piosenki : Nie musicie udawać takich wielkich fanów Peji i kłamać, że wszystkie piosenki są Waszymi ulubionymi. Każdy ma takie piosenki, które lubi najbardziej ze wszystkich i kilka takich, których nie lubi. A tak na marginesie nawet nie zdołalibyście pewnie przesłuchać wszystkich. Dzięki za uwagę.

 3. usunięty 26-12-2011 18:04

  Bragga

 4. Dagmara1661 04-01-2012 7:55

  Wszystkie ! . ; p

 5. Całe nAsZe żYcIe, GkS KaToWiCe 10-01-2012 20:34

  Ja kocham ''slu trzy litery'', ''k***** życie'', ''szacunek ludzi ulicy'', ''piętnastak'' itp. A z grupowych to j***** jest ''kiedy proszę'' i ''niełatwy żywot ulicznego rapera''.

 6. :*paula:* 07-02-2012 15:10

  wszyskie ale jak bym miała wybrać jedną to wybrałabym ,,kc"

 7. Michał520 18-02-2012 14:06

  album Reedukacja

 8. Riczi 03-05-2012 16:34

  Najlepsza piosenka to #tylko peja#

 9. adrian 01-07-2012 12:15

  wszystko

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy