WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Jak jesteś fanem Peji to zapraszam do mnie

 1. (D@widek)= (Nicpoń) 04-02-2010 13:54

  jak jesteś fanem Peji to powiedz ile Peja nagrał płyt

 2. usunięty 04-02-2010 18:05

  duzo

 3. Wojti103 05-02-2010 11:06

  nagral 5 płyt

 4. usunięty 11-02-2010 9:37

  13 wliczając mixtapy decksa i demówki :)

 5. usunięty 22-04-2010 18:58

  duzo

 6. usunięty 28-07-2010 22:14

  15, mam 2. ;D

 7. kopciuszek 28-07-2010 22:21

  15 m tyle w domu

 8. Davidek ;* Nowa Sonda !@! 06-08-2010 14:13

  15 !! ;]]

 9. mateuszek 07-08-2010 22:55

  te.de

 10. krystian 08-08-2010 15:42

  15 ziomy

 11. usunięty 09-08-2010 10:48

  15 mam 5

 12. usunięty 09-08-2010 19:33

  15 ;d

 13. usunięty 10-08-2010 22:22

  15 ! ;p

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy