WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

diss na tede sam pisałem

 1. Ernest poprostu :)) 05-02-2010 11:38

  tedusiu jacusiu jesteś pajacem na tym świecie bo boli nie zrozumienie masz naganoł na codzień bo ruchajoł cie w smietniku psy

 2. Ernest poprostu :)) 05-02-2010 11:40

  tedusiu jacusiu jesteś pajacem na tym świecie bo boli nie zrozumienie masz naganoł na codzień bo ruchajoł cie w smietniku psytedusiu jacusiu jesteś pajacem na tym świecie bo boli nie zrozumienie masz naganoł na codzień bo ruchajoł cie w smietniku psytedusiu jacusiu jesteś pajacem na tym świecie bo boli nie zrozumienie masz naganoł na codzień bo ruchajoł cie w smietniku psytedusiu jacusiu jesteś pajacem na tym świecie bo boli nie zrozumienie masz naganoł na codzień bo ruchajoł cie w smietniku psytedusiu jacusiu jesteś pajacem na tym świecie bo boli nie zrozumienie masz naganoł na codzień bo ruchajoł cie w smietniku psytedusiu jacusiu jesteś pajacem na tym świecie bo boli nie zrozumienie masz naganoł na codzień bo ruchajoł cie w smietniku psy

 3. usunięty 11-02-2010 9:42

  gdyby to się rymowało to ok :D ale to się nie rymuje i jest krótkie

 4. usunięty 28-07-2010 22:18

  To nie jest diss chłopczyku. ;)
  No, ale rozumiem, że nienawidzisz Tedego jak większość osób na tym forum.
  Ale do układania rymów musisz dorosnąć i życzę Ci powodzenia. xD

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy