WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Żałoba narodowa..[*]

 1. Komentator 10-04-2010 16:14

  Nieech każdy zostawi tu swój [*] na znak żałoby..
  Dziś odeszli z naszego świata bardzo ważne osoby bez których trudno o funkcjonowanie naszego kraju... Większość naszego rządu oraz sam prezydent Lech Kaczyński zginęli dziś w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. RIP

 2. usunięty 10-04-2010 18:42

  [*]

 3. usunięty 10-04-2010 18:58

  (*)

 4. usunięty 10-04-2010 19:16

  {*}

 5. usunięty 10-04-2010 19:12

  {*}

 6. usunięty 11-04-2010 19:07

  (*)x2
  [*]x94

  "...i dymi mgłą katyński las..."

 7. patryk15910 11-04-2010 21:54

  [*]

 8. GaGa XD 13-04-2010 15:26

  [ * ]

 9. Justin Bieber 13-04-2010 17:36

  (*) buuu buuuu

 10. usunięty 13-04-2010 20:16

  [*][*]

 11. Natalii...Ta Co Cię podkręca do życia;** 05-05-2010 11:12

  {*} [*] (*) {*} [*] (*) {*} [*] (*) {*} [*] (*)
  {*} [*] (*) {*} [*] (*) {*} [*] (*) {*} [*] (*)
  {*} [*] (*) {*} [*] (*) {*} [*] (*) {*} [*] (*)
  {*} [*] (*) {*} [*] (*) {*} [*] (*) {*} [*] (*)
  {*} [*] (*) {*} [*] (*) {*} [*] (*) {*} [*] (*)
  {*} [*] (*) {*} [*] (*) {*} [*] (*) {*} [*] (*)

 12. usunięty 16-05-2010 10:10

  [*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][* [*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][* [*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][* [*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][* [*][*]*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*[*][*]

 13. Biały rap 09-11-2010 16:21

  [ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ * ]

 14. Kacper 11-11-2010 12:08

  [*]

 15. Kacper 11-11-2010 12:08

  [*]

  x999999999999999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

 16. Liczy Się Skok ; ) 25-11-2010 18:47

  [*]
  [*]
  [*][*][*]

  [*][*][*]
  [*]
  [*][*]
  [*]

 17. David(WOLNY) 26-11-2010 13:38

  [*]

 18. szczytniak 30-11-2010 8:29

  [*]

 19. Dmitrij Iwanowicz Mendelejew 13-01-2013 20:57

  heuheuheuheuhe

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy