WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Robimy ostre rymy xDD

 1. HWDP Nienawidze POLICJI !! 19-04-2010 21:41

  robimy rymy inaczej "upodabniamy się do Peji :D kto się bawi ? jedziemy z koksem :D

  Tede ciota brzuchol wielki, Peja klata król piosenki xDD
  dalej

 2. usunięty 20-04-2010 13:29

  Tede ciota j***** kałem i skończonym jest pedałem

 3. jpdawidjp 21-04-2010 14:10

  tede jest ku rwą tede jest kur wą pojawiłeś sie i znikasz co tu masz do gadania pierd olmy cie

  wszyscy skandują j***** ać tedego

 4. Koral 21-04-2010 22:50

  j*****ć tę k*****ę tu nie chodzi o niego o tego dzieciaka w tym tłumie tylko o ciebie pajacu rozumiesz?!

 5. usunięty 22-04-2010 19:00

  popieram

 6. usunięty 22-04-2010 19:50

  J.ebać tedego

 7. usunięty 22-04-2010 20:08

  ` J*****ć policje .... Mamy tradycje
  J*****ć tedego nie ma nic prostrzego !
  Bo tede to dziwka .... Myśli że jest królem
  Peja mu pokaże że jest pier.dolonym żulem ! ;)

 8. usunięty 22-04-2010 20:48

  HWDP nasza świętość .... !
  Jp nasze wezwanie ... .
  Szacunek do ludzi to czynności...
  To jest ulica
  Nasz świat ... Tu za brata odda się brat !!!

 9. usunięty 23-04-2010 23:21

  Tede to wielki gnój
  bo Peja to jest król xD
  W rapie pierwszy jest ot tak
  i tede`go w dupie ma !
  xD

 10. -AimOnYoU- 24-04-2010 8:46

  Tede grubas nic po za tym
  Peja krol calego Rapu

 11. Mezo 24-04-2010 11:29

  peja rządzi

  tede ciotą

  można nazwać go idiotą

 12. usunięty 24-04-2010 18:55

  co cię tede boli ?
  bo ci rychu peja przy-p*****ł

 13. usunięty 24-04-2010 18:55

  przy-pier-doli *

 14. usunięty 24-04-2010 19:02

  tede
  dla rycha to nie problem ,
  bo to nie jego wina ,
  ze tede jest takim głąbem ,
  że go musiał wyzywać ,
  bo nie mógł wytrzyamać ,

 15. Thenos 24-04-2010 22:18

  Tede to gnój
  Robi nas wszystkich w ch**.
  Tę ciotę nie stać nawet na niską kwotę

 16. Thenos 24-04-2010 22:19

  Peja go poturbuje, a fanów Tedego zbombarduje

 17. usunięty 01-05-2010 16:48

  nomm

 18. usunięty 04-05-2010 23:27

  tede to debil i kur.wa
  z polskiego hip hopu robi gów.na

 19. Peja vs Tede Peja wygrywa! 11-05-2010 18:12

  tede to h***** już liroy powiedział ostatnie słowo na niego peja tak samo!! w y j e b a ć ta sz ma te z historii!!

 20. usunięty 11-05-2010 18:27

  Peja to gość a Tede niech p***** la kosć!!!

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy