WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Piosenka peji pierwsza

 1. -AimOnYoU- 13-06-2010 15:12

  Podaj tytuł pierwszej piosenki peji którą uslyszales :)
  Ja Glucha Noc

 2. naćpana miłością 14-06-2010 14:54

  głucha noc

 3. usunięty 16-06-2010 21:21

  Na Legalu

 4. Koral 20-06-2010 23:36

  głucha noc :D

 5. usunięty 21-06-2010 9:20

  głucha noc :P

 6. marek 21-06-2010 21:32

  glucha noc

 7. ï ♥ Rap 23-06-2010 20:52

  Głucha noc. :)

 8. usunięty 25-06-2010 9:57

  to mój rap to moja żeczywistość

 9. Stop fake! 27-06-2010 21:58

  rap jest moją kokainą

 10. usunięty 27-06-2010 22:26

  Bragga

 11. usunięty 28-06-2010 12:00

  głucha noc ! :P

 12. usunięty 28-06-2010 12:00

  Kurewskie życie ;))

 13. Curtis James Jackson Uwielbiam Go 28-06-2010 14:01

  rap jest moją kokainą

 14. Aśka SLU ! 28-06-2010 14:36

  głuchą noc ;))

 15. usunięty 28-06-2010 19:17

  kurde no jasne że głucha noc ;p

 16. usunięty 02-07-2010 12:25

  Głucha noc,,, ;))))

 17. Rysiu Peja 02-07-2010 23:54

  Bragga

 18. Rysiu Peja 02-07-2010 23:57

  chociaż Głucha noc może nawet nie pamiętam

 19. usunięty 03-07-2010 15:55

  Głucha noc... Dawno temu...:D

 20. Sanderka . ♥ . 03-07-2010 16:00

  być nie mieć

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy