WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Piosenka peji pierwsza

 1. L0rd D34th 28-07-2010 13:29

  głucha noc

 2. usunięty 28-07-2010 16:46

  głucha noc, ale to mnie nie wkręciło w jego muzę.:P
  pierwsza to była I nie zmienia się nic.

 3. XdamisX 02-11-2011 6:20

  i nie zmienia się nic

 4. usunięty 18-11-2011 22:15

  Głucha noc .

 5. Riczi 03-05-2012 16:35

  trudny dzieciak

 6. Radziu 27-06-2012 16:27

  glucha nooc : )

 7. Ziąąą 03-09-2012 0:32

  Głucha noc albo Kurewskie życie nie pamiętam :))

 8. Dmitrij Iwanowicz Mendelejew 13-01-2013 20:50

  JANUSZ MAJ ŻYJE PODLUDZIE J***** K*****

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy