WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

muza peji

 1. matrix 24-06-2010 13:52

  Jaka jest twoje ulubiona piosenka peji ?

 2. matrix 24-06-2010 13:57

  lubię wszystkie ale najbardziej vs hip hop

 3. usunięty 24-06-2010 19:03

  wszystkie ale najbardziej szacunek ludzi ulicy i regulamin zabijania:)

 4. kminil96 06-07-2010 13:21

  szkoła życia ;)

 5. usunięty 13-07-2010 17:27

  SLU 3 LITERY

 6. Sanderka . ♥ . 13-08-2010 15:56

  ciężko wybrać większość jest super ;)

 7. Dominik 14-08-2010 12:35

  wszystkie są extra !! ale mi się podoba I nie zmienia się Nic oraz Czas hardcoru ! xD

 8. meni_14 14-08-2010 14:14

  peja wymiata nie znam lepszego rapera niz on.... peja rulez

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy