WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

"Reedukacja" i "Książe"

Na, którą płyte bedziesz bardziej czekał?

50% (5)

50% (5)


 1. usunięty 25-06-2010 15:44

  "Reedukacja" to tytuł nowego krążka SLU, która pojawi się w sklepach pod koniec bieżącego roku! (tj.2010) A pozatym na początku roku 2011 wyjdzie nowa płytka RPS ;] Ja już nie mogę się doczekać...

 2. Sanderka . ♥ . 04-07-2010 18:50

  na obydwie, ale że Reedukacja wcześniej to na Książe ;D

 3. usunięty 05-07-2010 22:49

  REEDUKACJA?!? polecam edukacje Rysiu, i dlaczego k**wa beaty robi ta miernota dj decks a nie white house?!

 4. usunięty 19-08-2010 18:11

  Qrwa ja już się nie mogę doczekać obydwuch płyt ;))

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy