WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Najlepsze Piosenki Pei ? :D piszcie :)

Jak bardzo podobają się wam kawałki Pei ?

88% (83)

6% (6)

5% (5)


 1. FlaQ SLU 10-10-2010 10:37

  Nie potrafię wybrać :D Wszystkie zaje***** !!!

 2. Matixxx 11-10-2010 13:05

  1 na dnie
  2 definicja pener
  3 mam j***** ft firma
  4 uliczna sława
  5 pijak
  6 szacunek ludzi ulicy
  7 jest jedna rzecz
  8 na powierzchni
  9 KC
  10 kochana mamo

 3. Natie 18-12-2010 14:34

  wszystkie są zaje.bis.te

 4. usunięty 27-12-2010 11:26

  Peja-KC

 5. PeJa 28-12-2010 14:01

  Dla mnie najleprze sa z plyty: Najlepsza Obrona jest atak,RPS i Na Legalu ;P

 6. Marucha ;* 31-12-2010 14:05

  1. Muza trzyma mnie przy życiu
  2. Tak bardzo chcę
  3. K.C
  4.Szacunek ludzi ulicy
  5.Na dnie

 7. RPS PejA RPS 03-01-2011 17:14

  dla mnie najlepsza Stoprocent Tour - Peja, Gural, Kaczor, Pih, Borixon, Kajman, Sobota, Miodu, Dj Story

 8. Zlodziej6789 08-01-2011 10:46

  wszystkie są j*****

 9. paulina 08-01-2011 20:19

  wszystkie som j***** najlepsze też na tedego kocham peje tede do h u j

 10. dawidlol1 09-01-2011 7:43

  kurde dórzo by mówić ale sa super wypas !!1

 11. Damian47 09-01-2011 15:32

  wszystkie ma j***** moja ulubiona jego to regulamin zabijaniaxD to jest to jak się słucha ;d

 12. bad boy LOVE 16-01-2011 22:02

  jednym slowem peja jest the best of the wordl

 13. Martuniaaa. ;** 17-01-2011 21:42

  Wszystkie są zaje***te ;D

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy