WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Reedukacja!

 1. Sanderka . ♥ . 07-07-2010 21:53

  Decks dał info że Reedukacje będzie 19.12.2010 !

 2. adrian xd 09-07-2010 14:21

  peja atak fanja

 3. ` blondii . ‹ 3 21-07-2010 21:56

  Słyszałam o niej ; ) Wejdźcie sobie na oficjalną stronęl Deksa na YT , tam jest filmik jak Peja wybiera bity na Reedukację ^^ będzie grubo :D

 4. Aśka SLU ! 22-07-2010 11:44

  Oglądałam ten filmik ponad miesiąc temu.

 5. Sanderka . ♥ . 22-07-2010 11:48

  ale na facebooku napisał date ;P

 6. Aśka SLU ! 22-07-2010 11:53

  no wiem reedukacja ma wyjść 19.12.2010

 7. usunięty 19-08-2010 18:12

  Oglądałam też zaj.ebiście się zapowiada ;))

 8. usunięty 08-12-2010 20:39

  Wyszła ! Piosenka Z ReeDukacjii..!! pt. JEden Za Wszystkich . Pozdro xD

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy