WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

PEJA***

 1. Ta * Co* sKrAdłA* NiEbO **** 30-07-2010 13:16

  ja mam 22 płyty Ale jakies 40 ma

 2. usunięty 30-07-2010 23:30

  Ciekawe, bo Peja ma 15 płyt. Łał, skąd wzięłaś aż 22? Normalnie jestem w szoku.
  Eh... Po prostu czasami szkoda mi, że takiej muzyki słuchają takie matoły...

 3. ZagUbionA 04-08-2010 21:04

  elo

 4. Sanderka . ♥ . 17-08-2010 23:00

  jagodaHH : chyba że kupiła se wersje instrumentalne to w tedy wyjdzie ;)

 5. LaDy_pUnky 18-08-2010 9:52

  aha ;/ lol z was

 6. usunięty 19-08-2010 18:07

  O ku.rwa jaki lol xDDDD

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy