WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

nowe, świetne forum !

 1. Rapu Świat 16-09-2010 13:58

  Witam wszystkich fanów Rycha i zapraszam na nowe forum www.rapuswiat.cba.pl ... co miesiąc odbywają się turnieje na rymy, jest miejsce na własne teksty, tracki i wiele, wiele innych ... Forum jest o rapie, nie o pei, aczkolwiek jestem pewien, że każdy znajdzie coś dla siebie .. wbijać, logować się i uczestniczyć w rozmowach ...

 2. Karolinka 20-09-2010 13:10

  Ja też lubie peje

 3. Dmitrij Iwanowicz Mendelejew 13-01-2013 21:02

  fapuświat kuwa j***** peje

 4. Manusz_Jaj 19-01-2013 13:12

  ŁONCZYMY SIE W BULU I NADZIEJI PO STRACIE RYCHA ;_; JMŻ

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy