WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Rysiu - na PREZYDENTA !

 1. usunięty 17-10-2010 11:03

  KTO SIĘ ZGADZA ?
  PEJA - PREZYDENT

  gh- pREMIER ;d

 2. usunięty 17-10-2010 12:53

  no cóz.. Polska była by innym krajem:pp

 3. usunięty 17-10-2010 13:27

  innym - znaczy lepszym ;d

 4. JOHNCENA 18-10-2010 17:54

  BtŁoBy FaJnIeXd

 5. usunięty 19-10-2010 20:45

  Nomm zaj.ebiście by byłoo.. ;D

 6. djhardkor1 20-10-2010 6:57

  no zaj.ebiście zgadzam się..

 7. usunięty 10-05-2011 15:03

  a ja no nie wiem

 8. Macios 20-05-2011 21:01

  mi to pasi

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy