WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Reedukacja

Lubisz Rycha Peje i jego muzyke ?

73% (8)

27% (3)


 1. Krzysiek 20-10-2010 14:09

  No ziomki to teraz pozostaje nam czekać na kolejną płytkę Rycha "Reedukacja". Oglądałem wybór bitów na Yt więc na pewno płytka będzie kozak.
  Będziecie kupować tą płytkę jak wyjdzie ?

 2. Aśka SLU ! 20-10-2010 15:39

  No oczywiście, że tak napewno dostane kase i sobie kupie. :)

 3. Sanderka . ♥ . 20-10-2010 18:38

  kupie na 100 % ;]

 4. usunięty 23-10-2010 19:54

  A jak, oczywiście że kupie.. ;D

 5. usunięty 02-11-2010 19:37

  RPS - człowiek który podzielił hip-hop. :D ahhh.

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy