WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

jestes fanem peji udowodnij to

 1. usunięty 18-11-2011 21:12

  1. Głos Wielkopolski
  2. Mordercy
  3. Nie zabijaj
  4. Szacunek ludzi ulicy
  5. Bragga
  6. Regulamin zabijanie
  7. Gruba impra z Rysiem
  8. Gruby pojazd z tede
  9. Jedna runda
  10. Wszystko na mój koszt
  11. Życie jest hajem
  12. Poznańczyk
  13. Głucha noc
  14. Na dnie
  15. Niełatwy jest żywot ulicznego rapera
  16. Kolejny stracony dzień
  17. Kto ma renome
  18.Pamiętam nie zapomnę
  19. Trudny dzieciak
  20. Szkoła życia
  21. Mam wyje.bane
  22. Tak bardzo chcę
  23. Dlaczego tede
  24. Czas przemija
  25. Rap moją kokainą.

 2. usunięty 18-11-2011 22:07

  1. Głos Wielkopolski
  2. Mordercy
  3. Nie zabijaj
  4. Szacunek ludzi ulicy
  5. Bragga
  6. Regulamin zabijanie
  7. Gruba impra z Rysiem
  8. Gruby pojazd z tede
  9. Jedna runda
  10. Wszystko na mój koszt
  11. Życie jest hajem
  12. Poznańczyk
  13. Głucha noc
  14. Na dnie
  15. Niełatwy jest żywot ulicznego rapera
  16. Kolejny stracony dzień
  17. Kto ma renome
  18.Pamiętam nie zapomnę
  19. Trudny dzieciak
  20. Szkoła życia
  21. Mam wyje.bane
  22. Tak bardzo chcę
  23. Dlaczego tede
  24. Czas przemija
  25. Rap moją kokainą.


  Ogólnie to wypisałabym więcej, ale po prostu nie mam zamiaru zajmować tyle miejsca. :D

 3. janek00820 20-11-2012 21:24

  Reedukacja,SLU,Bragga,Sex Dragi Rap, Co cię boli ?,Regulamin zabijania,Ideologia bloków , PS, za dużo by wymieniać ;]

 4. Dmitrij Iwanowicz Mendelejew 13-01-2013 20:47

  1. j***** gimby
  2.bez życia
  3. h***** wam w dupe
  4. ssijcie mi pytonga
  .10 JANUSZ MAJ ŻYJE K*****

Forum grupy "Peja - fani z Poszkole.pl" (5475)

Ty w grupie "Peja - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy