WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl

tematautorostatni post
... Usunięty 28-01-2010 19:00
Miley CyRUS Usunięty 27-01-2010 21:09
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
Hannach czy Mily ? Usunięty 26-01-2010 10:19
uwielbiam miley miley cyrus 25-01-2010 21:37
czemu nikt mie niechce dorotka123 25-01-2010 19:16
opowiadanko o miley Usunięty 25-01-2010 14:58
Uwielbiam miley Usunięty 24-01-2010 23:11
psiaki zbieram dla psiaka:) Usunięty 24-01-2010 21:17
Dlaczego Disney wyrzuca z telewizji Hannah Montana ? Usunięty 24-01-2010 18:58
MiLeY ....ŻąDzI.xD .KoLoRoWa.xD 24-01-2010 7:51
Ulubiona piosenka??? Usunięty 24-01-2010 7:45
weźcie udział w moim konkursie ! Usunięty 23-01-2010 10:59
historyjka o miley********** pyśka* 22-01-2010 20:26
Hej Usunięty 21-01-2010 13:22
hejo pyśka* 19-01-2010 17:56
Klikaj... Miley lovi ;** 18-01-2010 16:30
proszę o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! pyśka* 18-01-2010 16:23
Jaką piosenkę Miley najbardziej lubicie? xxxkarola12xxx 18-01-2010 13:18

Ty w grupie "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl"

Info o grupie

Jest to oficjalna grupa przeznaczona tylko i wyłącznie dla zadeklarowanych fanów gwiazdy. Nikt inny nie ma prawa być jej członkiem.

Założyciel grupy