WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl

tematautorostatni post
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 23-06-2010 14:16
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 22-06-2010 21:55
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:28
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:26
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:23
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:22
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:22
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:22
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:22
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:22
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:21
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:21
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:21
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:21
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:21
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:21
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:20
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:20
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:19
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:19
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:19
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:18
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:18
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:18
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:18
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:18
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:17
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:17
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:17
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA . Usunięty 19-06-2010 20:17
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:17
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:16
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:16
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:16
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:16
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:16
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA . Usunięty 19-06-2010 20:16
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:16
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:15
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:15
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:15
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:15
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:15
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:15
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:14
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:14
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA ! Usunięty 19-06-2010 20:13
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA ! Usunięty 19-06-2010 20:13
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA ! Usunięty 19-06-2010 20:13
MILEY CYRUS TO S*****, I SZMATA Usunięty 19-06-2010 20:12

Ty w grupie "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl"

Info o grupie

Jest to oficjalna grupa przeznaczona tylko i wyłącznie dla zadeklarowanych fanów gwiazdy. Nikt inny nie ma prawa być jej członkiem.

Założyciel grupy