WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Zliczamy fanów miley

 1. nikki49 13-04-2011 16:43

  172

 2. Hi Hey Hello 28-08-2011 14:47

  173

 3. CrystalCrash 30-08-2011 13:40

  174

 4. α мσżє нαяяу ρσттєя.? ^^ 01-12-2011 21:42

  175 ;)

 5. Conversu. LOTERIIA.! 02-12-2011 21:09

  176

 6. usunięty 10-01-2012 16:08

  172

 7. Fanka Green Day :D 19-01-2012 20:02

  173

 8. ● kinder bueno ● 09-03-2012 18:48

  14

 9. ● kinder bueno ● 09-03-2012 18:49

  14

  znaczy 174

 10. endless summer 21-04-2012 21:50

  175

 11. Sakura :** 02-07-2012 13:39

  176

 12. kotek 20-07-2012 18:12

  177

 13. laura 26-07-2012 10:42

  178

 14. Erupt 14-08-2012 22:13

  179 ;) Miley is really cool

 15. usunięty 17-02-2013 10:52

  180

 16. Happpy ♥ 05-12-2013 21:28

  181

Forum grupy "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl" (7844)

Ty w grupie "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy