WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

napisz miley cirus nosem

 1. usunięty 16-03-2010 17:29

  napiszcie miley cirus nosem

 2. usunięty 16-03-2010 17:31

  mildy cirus-jest prawie sie udało

 3. usunięty 16-03-2010 17:43

  miley cyrus

  pisze sie miley cyrus a nei cirus

 4. Iww. ☽ 22-03-2010 18:59

  miley cyrus

 5. usunięty 24-03-2010 15:05

  mkiley cdyrus-no prawie

 6. B l o N d i 03-04-2010 9:39

  miley cyrus..!

 7. usunięty 03-04-2010 11:35

  miley cyruw prawie

 8. usunięty 04-04-2010 21:16

  miley cyrus Hura!!! (xd)

 9. ten co wpieprza żarcie premiera, czyli innymi słowy bye bye maszkaro xD 12-04-2010 9:44

  miley cyrus....

 10. usunięty 12-04-2010 12:02

  MILEY CYRUS

 11. usunięty 12-04-2010 12:03

  yeah...

 12. usunięty 12-04-2010 15:21

  miley cvyrus-prawie ;P

 13. Kasia 12-04-2010 16:37

  miley cyrus

 14. neQ 12-04-2010 17:18

  milery cyrrtuds

 15. usunięty 12-04-2010 17:23

  mioleyu cytrus

 16. usunięty 15-04-2010 17:40

  miley cyrus

 17. Wisienka ! ;D 16-04-2010 17:36

  kj98o47 c754r8we - katasrofa xDDDD

 18. Xx_Miley_Curus_xX 16-04-2010 18:00

  miley cyrus

 19. izka 16-04-2010 18:13

  Miley cyrus TAK

 20. Słodziutka jak cytrynqqqa xD Zawiech ;/ 16-04-2010 19:56

  Miley Cyrus yeah!!!!!!!!!!!!!!!!

Forum grupy "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl" (7844)

Ty w grupie "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy