WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

napisz miley cirus nosem

 1. Usunienty 05-04-2011 21:50

  miley cyrus

 2. usunięty 06-04-2011 18:56

  miley cyrtus , prawie XD

 3. ღNightingale† 25-06-2011 21:19

  miley cyrus

 4. usunięty 29-06-2011 14:15

  Miley Cyrus . i co ? to ma być trudne ?

 5. press. 07-07-2011 23:35

  miley cyrusw .. no prawie sie udało

 6. usunięty 09-07-2011 10:10

  Miley Cyrus .

 7. Miley Ray Cyrus Kc Liam. Hemsworth ;*** 11-07-2011 18:26

  miley cyrus :D

 8. usunięty 04-08-2011 12:19

  miley cyrus

 9. usunięty 04-08-2011 19:54

  Miley Cyrus o tak !!!!!!

Forum grupy "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl" (7844)

Ty w grupie "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy