WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

oceniamy nazwy jak w szkole od 1 do 6

 1. cukierkOwa. 11-12-2010 21:34

  oceniamy nazwę osoby nad nami np. 5+ lub 1 albo 3-

 2. wiktoriax24 14-12-2010 19:14

  5+

 3. cukierkOwa. 15-12-2010 17:04

  6:)

 4. `.Rysiooo z Klanu. 15-12-2010 20:05

  6:)

 5. usunięty 16-12-2010 18:22

  5 . lol x d

 6. usunięty 16-12-2010 19:37

  6 xd

 7. Miley :) 16-12-2010 22:27

  1-

 8. ραυℓιηα 23-12-2010 12:30

  3+

 9. Olusia d-_-b 23-12-2010 19:40

  6 ;p

 10. ღNightingale† 24-12-2010 0:07

  6 :*

 11. ραυℓιηα 24-12-2010 10:53

  6 ☺

 12. ' Nienormalna . x3 02-01-2011 15:26

  6 :)

 13. Miley 02-01-2011 20:04

  6+

 14. ραυℓιηα 05-01-2011 16:34

  6 ;)

 15. Miley*-* Cyrus 06-01-2011 16:19

  6 ;)6+6 :)6 ☺6 :*6 ;p3+1-6 xd5 . lol x d6:)6:)5+oceniamy nazwę osoby nad nami np. 5+ lub 1 albo 3-

 16. ραυℓιηα 07-01-2011 13:12

  6_

 17. usunięty 24-01-2011 16:00

  6+

 18. PaTuniaCool 30-01-2011 13:34

  6 :*

 19. 'Dream 30-01-2011 17:36

  6 :)

 20. .Breakout. :3 31-01-2011 9:36

  5 mhahahaha

Forum grupy "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl" (7844)

Ty w grupie "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy