WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Co wy o tym myślicie ? Przesadzają ? .

 1. # . Curvy star . 27-04-2011 17:39

  Na portalu plotkarskim ciągle piszą o Miley i tylko piszą tak (znaczy nie zawsze ale często) : Znowu Miley Ubrała wyzywający strój .
  jak weszłam na to to zaczełam się nabijać bo miała leginsy obcisłe i tunike prześwitującą z lekkim dekoldem . !! . Co wy o tym myslicie ? przesadzają ?

 2. usunięty 04-08-2011 12:18

  Przesadzają !!!

 3. usunięty 04-08-2011 19:56

  Przesadzają i to bardzo !!!

 4. pamcia 12-08-2011 16:43

  Oni poprostu chca zyskac rozgłos! no, bo czy by zarabiali gdyby nie zaczynali awantur i skanadali ?!
  http://poszkole.pl/grupy/4287822/n/Prezent_dla_Mil ey

Forum grupy "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl" (7844)

Ty w grupie "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy