WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

za 1 dolara Miley Cyrus wyliże ci k***** i da cipki !!!!!!! he he he

 1. usunięty 09-05-2011 17:43

  tania dziwka !!!!!!!!!!

 2. usunięty 11-05-2011 15:13

  Nieee .! ...
  I weś tu nie przeklinaj .! ale na serio mówię bo cie bloknom

 3. usunięty 11-05-2011 17:47

  Nieee .! ...
  I weś tu nie przeklinaj .! ale na serio mówię bo cie bloknom

  haha , już i tak go na pewno blokną , albo sam usunie konto ; )

 4. usunięty 12-05-2011 13:47

  no tak. zablokowany. opłacało się go zgłosić :D!

 5. usunięty 12-05-2011 14:40

  no tak. zablokowany. opłacało się go zgłosić :D!
  haahaa , nie potrzebnie sie zaczynał xd

 6. Miley Ray Cyrus Kc Liam. Hemsworth ;*** 11-07-2011 18:34

  co za szczyl xD nie warto tracić czasu na takich ludzi !!!

 7. usunięty 20-07-2011 2:23

  Biedna Miley

 8. Miley Ray Cyrus Kc Liam. Hemsworth ;*** 24-07-2011 14:49

  http://poszkole.pl/grupy/4267182/n/Amy__fani__ktor zy_pamietaja_o_niej zapraszam !

 9. Majka 09-12-2011 21:15

  właśnie nie warto z takimi wdawać się w gadkę

Forum grupy "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl" (7844)

Ty w grupie "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy