WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Czy Jestem podobna do Miley Cyrus ???

 1. usunięty 03-09-2011 9:25

  Jak sądzicie ??? to są moje zdjęcia kocham Miley !!! ---- http://poszkole.pl/raw/gallery.php?user=27007211&g aleria=11383191

 2. usunięty 05-09-2011 16:47

  Tak , jesteś podobna .. ;)

 3. αѕтяσ кαятα . вιтωу (przyjmę wszystkie) 25-09-2011 13:13

  jeśli to ty ... to tak :) , nawet, bardzo, ale bez urazy coś mi się wydaje że jesteś fejkiem...

 4. α мσżє нαяяу ρσттєя.? ^^ 26-09-2011 17:44

  wow. nawet bardzo. jeśli to ty.. xD

 5. usunięty 28-09-2011 1:27

  no ba że podobna bo jesteś jej sobowtórem ale checa Xd

 6. IdealnieNieidealna. 07-10-2011 19:29

  wow . No na maxa podobna :)

 7. αѕтяσ кαятα . вιтωу (przyjmę wszystkie) 11-10-2011 18:41

  to jest fake. serio. ta kilku jest miley po koncercie. jeśli nie to niech doda zdjecie z kartką.

 8. usunięty 12-10-2011 14:19

  super jak druga Miely, ale dlaczego identyczna?

 9. usunięty 12-10-2011 14:19

  sory miley

 10. emmax4 15-10-2011 14:29

  podobna a to jakaś przeróbka czy ty serio tak jesteś do niej podobna????

Forum grupy "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl" (7844)

Ty w grupie "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy