WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

` lubisz tą piosenkę .?

 1. staar .♥ 03-10-2011 20:34

  info :

  chodzi o to , że np. ja napiszę tytuł jakiejś piosenki
  i osoba podemną pisze HIT albo KIT , a potem piszesz piosenkę
  a osoba pod tobą ma napisać ... czy ... i ......... .

  KPW ?


  noooom :
  zaczynam .


  I Don't Close my Eyes

 2. Elena Gilbert 06-10-2011 15:57

  Hit

 3. α мσżє нαяяу ρσттєя.? ^^ 07-10-2011 22:30

  hit

  Who Owns My Heart

 4. usunięty 08-10-2011 19:45

  hit

 5. usunięty 08-10-2011 19:46

  breathe on me

 6. Miley_xd 13-10-2011 10:16

  hit

  When i look at you

 7. emmax4 15-10-2011 14:27

  hit

  Can't Be Tamed

Forum grupy "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl" (7844)

Ty w grupie "Miley Cyrus - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy