WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

` . Naj Aktywniejsi . `

tematautorostatni post
Nasze blogi ;D Usunięty 26-12-2011 17:44
Ważne . !! Usunięty 23-12-2011 23:26
Kto to oglądnie ? :D ... 18-12-2011 18:08
Super grupa, pomóż swoim olegom, kol. wygrać konkursy ! Sam możesz wziąć w jakimś udział ! Bzyku ^^ 18-12-2011 10:03
2 RUNDA "Oceniamy Ava!" :) Usunięty 17-12-2011 8:37
gadu sebo931 15-12-2011 18:15
`Ważne ! UWAGA ! Usunięty 11-12-2011 12:06
Top Model xD ` szmerfetka XD 08-12-2011 19:15
Blog Lamibi 07-12-2011 18:27
`Ważne ! ` Lyaly 06-12-2011 14:59
rejestracja-dziewczyny :D so_addicted 04-12-2011 15:43
POMOCY !!!! POMOCY !!!! Usunięty 30-11-2011 10:49
Oceniamy Stronki ! Usunięty 25-11-2011 19:46
eko filmik domingo 25-11-2011 18:44
głosujcie na ekofilmik naszej szkoły , plizzz domingo 25-11-2011 15:08
OSOBA DO KONTA !! .ShakeYourBody. 19-11-2011 17:39
... Usunięty 18-11-2011 21:59
Posłuchasz? proszę. `N i c o. The End. (...) 14-11-2011 16:31
Ważna pomoc ! Karolka 13-11-2011 15:24
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 12-11-2011 20:52
TEST .ShakeYourBody. 09-11-2011 21:05
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 08-11-2011 22:50
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:46
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:46
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:46
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:46
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:46
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:46
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:46
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:46
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:46
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:46
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:46
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:46
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:43
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:43
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:43
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:43
Top - Model Casting ( trwa .) Usunięty 06-11-2011 17:55
ZAGADKI Twoje oczy są takie (...) 05-11-2011 11:29
mocno bafik78 05-11-2011 11:16
Grupa z grafiką :) Usunięty 31-10-2011 11:07
Nagłówek - Modelka nie znana . Usunięty 30-10-2011 22:38
osoba do konta. Usunięty 29-10-2011 12:48
Blog. l'amour 28-10-2011 21:15
Zagadki High Maintenance (...) 26-10-2011 18:31
Blog ? Usunięty 24-10-2011 17:12
`20 komów praktycznie za nic .!!! Usunięty 24-10-2011 17:05
Grafika :D `.Lenaxei. || GRAFA (...) 23-10-2011 19:36
chcesz 5 komów? Usunięty 23-10-2011 17:18

Ty w grupie "` . Naj Aktywniejsi . `"

Info o grupie

Moderatorzy:
    

SeeYouGirl ; *

~~> poszkole.pl/strona/10093645

KamillO <3.

~~> poszkole.pl/strona/15088441

KinukO

Założycielka grupy