WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

2 RUNDA "Które imię fajniejsze?" :)

 1. usunięty 13-08-2010 19:25

  A więc:
  Leszek czy Wojtek?

 2. usunięty 13-08-2010 19:33

  Leszek
  Wiki czy Ania ?

 3. usunięty 13-08-2010 19:49

  Ania
  Ola czy Karolina

 4. usunięty 13-08-2010 19:58

  Karolina
  Przemek czy Darek ?

 5. usunięty 13-08-2010 20:04

  Przemek

  Martyna czy Aleksandra ?

 6. Psyche. 13-08-2010 20:07

  Aleksandra

  Melani czy Larysa????

 7. usunięty 13-08-2010 20:10

  Melani
  Ola vs. Aneta ?

 8. usunięty 13-08-2010 20:22

  aneta

  natasz czy nadia??

 9. usunięty 13-08-2010 21:05

  e... natasza.
  Weronika czy Lena?

 10. usunięty 13-08-2010 21:31

  Lena .

  Monika czy Marta ? .

 11. usunięty 13-08-2010 21:32

  Gaja czy Anna

 12. usunięty 13-08-2010 21:34

  Anna
  Ewa czy Ela

 13. usunięty 14-08-2010 10:01

  Ewa
  Monika czy Kinga?

 14. usunięty 14-08-2010 10:16

  Kinga

  Maja czy Weronika . ?

 15. usunięty 14-08-2010 10:53

  Maja
  Rafał czy Bartek?

 16. usunięty 14-08-2010 11:06

  Rafał
  Zygmunt czy Zenon?

 17. lucia1326 14-08-2010 14:20

  Zygmunt ;p
  Fabian czy Filip?

 18. usunięty 14-08-2010 14:27

  Filipek ; **
  Marzenka czy Dominika .?

 19. usunięty 14-08-2010 15:06

  Dominika
  Bogusław czy Artur??

 20. usunięty 14-08-2010 15:08

  Artur

  Magda vs. Marta?

Forum grupy "` . Naj Aktywniejsi . `" (8235)

Ty w grupie "` . Naj Aktywniejsi . `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy