WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

2 RUNDA "Które imię fajniejsze?" :)

 1. usunięty 08-11-2012 15:38

  Piotrek xd

  Mikołaj czy Maciek?

 2. usunięty 05-01-2013 17:59

  Maciek.

  Ola czy Oliwia ?

 3. usunięty 07-01-2013 16:32

  Oliwia .

  Martyna czy Marta ?

 4. usunięty 12-01-2013 13:32

  Martyna
  Asia czy Ania ?

 5. usunięty 12-01-2013 16:08

  Ania .

  Julia czy Justyna?

 6. Conversy,vansy mega lansy *.* 13-01-2013 11:36

  Julia.
  Żaneta czy Żaklina?

 7. usunięty 13-01-2013 14:11

  Żaneta.

  Zosia czy Zuzia?

 8. PY$KA 14-01-2013 14:22

  Zuzia
  Weronika czy Celina??

 9. .SomeMe.™ 14-01-2013 20:33

  Weronika
  Paulina czy Gosia?

 10. usunięty 15-01-2013 12:29

  Paulina.

  Marysia czy Michalina?

 11. usunięty 19-01-2013 0:36

  OLEK

  JANUSZ CZY MAJ?

 12. JamesBond 20-01-2013 11:08

  JANUSZ JMŻ
  JANUSZ CZY JOHN ;_; ?

 13. usunięty 20-01-2013 19:52

  LUDZIE OPANUJCIE SIĘ! ŻADNEGO OLKA NIE BYŁO

  Marysia czy Michalina?

 14. Manusz_Jaj 20-01-2013 20:30

  JANUSZ

  MAJ CZY CZERWIEC?

 15. usunięty 20-01-2013 23:22

  Lipiec.

  Józefa czy Genowefa?

 16. Manusz_Jaj 20-01-2013 23:26

  Manusz czy Janusz?

 17. usunięty 21-01-2013 22:22

  MANUSZ

  KOTLET CZY BAGIETA?

 18. Manusz_Jaj 21-01-2013 22:47

  BAGIETA

  ARAL CZY ONAL

 19. Suzume 28-03-2014 21:01

  Ula

  Justynian czy Bożydar?

 20. raz grzeczna raz nie ;* 22-04-2014 15:26

  Bożydar


  Kinga czy Agnieszka?

Forum grupy "` . Naj Aktywniejsi . `" (8235)

Ty w grupie "` . Naj Aktywniejsi . `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy