WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

kim dla cb jest ... ?

 1. superman . 26-06-2011 23:15

  rozumiecie co nie ?
  np .
  Kuba
  ________________
  kolega
  Kasia
  _________________
  dziewczyna
  Hubert .

  itp .  wiec .
  Kuba ?

 2. Nineve 01-07-2011 15:27

  kuzyn (LoL)

  Maksymilian.

 3. usunięty 02-07-2011 11:03

  nikt :|

  Monika ?

 4. usunięty 02-07-2011 11:52

  Kolezanka

  Krzysiek

 5. usunięty 02-07-2011 12:16

  kolega

  Beata

 6. ♥Lady Pirate♥ 02-07-2011 16:31

  koleżanka z podstawówki :P


  Kamil?

 7. Szara Eminencja 03-07-2011 23:39

  Nie znam.
  Aleksandra?

 8. Psyche. 03-07-2011 23:40

  Znajoma z klasy

  Kasia xD

 9. ShyleX. 02-10-2011 16:02

  dwie kuzynki

  klaudia

 10. usunięty 02-10-2011 19:13

  koleżanka z poszkole :)

  Alex ?

 11. usunięty 02-10-2011 19:54

  kolega brata  Marcin?

 12. staar .♥ 02-10-2011 21:03

  Kolega z równoległej klasy .


  Kinga ...

 13. ShyleX. 02-10-2011 22:12

  koleżanka z młodszej klasy

  Amelia?

 14. Kiss My Ass Bitch:D 03-10-2011 14:19

  nie znam

  Julka

 15. ShyleX. 03-10-2011 16:41

  mała wkurzająca sąsiadka :/

  Patryk?

 16. Conspiracy. 09-01-2012 20:08

  jakiś idiota, którego za bardzo nie znam .
  Kajetan ?

 17. Pozytywnie 10-01-2012 6:20

  kumpel z klasy ^^

  Natalia ?

 18. usunięty 10-01-2012 14:50

  Od kumpeli siostra.
  Karolina!

 19. usunięty 11-01-2012 17:30

  koleżanka z klasy
  Leszek ?

 20. Scorpius van den Berg 11-01-2012 19:04

  Nie znam...

  Weronika?

Forum grupy "` . Naj Aktywniejsi . `" (8235)

Ty w grupie "` . Naj Aktywniejsi . `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy