WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

kim dla cb jest ... ?

 1. Nessiątko. 11-10-2013 23:23

  Nie znam osobiście ale jej nie lubię ;D

  Iga:)

 2. Inez Grace Malfoy 12-10-2013 11:43

  kolega (to nie pomyłka, on ma takie przezwisko)
  Emil

 3. abstracion. 19-01-2014 14:25

  znajomy :)
  Paulina?

 4. Suzume 28-03-2014 20:59

  przyszła szwagierka
  Adam?

 5. raz grzeczna raz nie ;* 22-04-2014 15:28

  przyjaciel
  Kinga?

 6. usunięty 04-06-2014 20:57

  Znajoma z podstawówki

  Sara

 7. raz grzeczna raz nie ;* 08-06-2014 1:42

  koleżanka
  Marta?

 8. usunięty 08-06-2014 14:48

  Przyjaciółka
  Dorota

 9. raz grzeczna raz nie ;* 09-06-2014 13:11

  Była nauczycielka

 10. Suzume 07-11-2014 21:13

  widze, że poprzedniczka moja nie zadała pytania więc musze zacząc zabawe od nowa. kim dla ciebie jest

  Bartek?

Forum grupy "` . Naj Aktywniejsi . `" (8235)

Ty w grupie "` . Naj Aktywniejsi . `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy