WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gramy w słówka

 1. Sixelly 15-07-2011 16:54

  ta gra polega na tym że mówi się słowo i na końcową litere tego słowa piszemy jakieś słowo
  ok to ja zaczne
  Auto

 2. usunięty 15-07-2011 18:23

  oko

 3. usunięty 20-07-2011 19:37

  okno

 4. usunięty 20-07-2011 19:40

  okularnica

 5. usunięty 20-07-2011 19:43

  alfabet

 6. Szara Eminencja 20-07-2011 19:49

  Tortura

 7. usunięty 20-07-2011 20:04

  agrafka

 8. usunięty 20-07-2011 22:03

  aligator

 9. Ee Gadaszz? 20-07-2011 22:57

  rolki

 10. usunięty 23-07-2011 19:43

  igła :PP

 11. usunięty 23-07-2011 20:48

  anakinator

 12. usunięty 23-07-2011 22:06

  Rym

 13. usunięty 26-07-2011 15:04

  motyl . xd.

 14. usunięty 26-07-2011 15:21

  lampa:)

 15. usunięty 26-07-2011 15:39

  światło xd

 16. mtshv 26-07-2011 21:11

  okno

 17. уσυ αяє му ℓιfє ♥ 27-07-2011 13:42

  obraz

 18. usunięty 27-07-2011 20:15

  zegarek . ;D

 19. usunięty 28-07-2011 21:28

  klucz xdd

 20. .destiQue. 28-07-2011 23:19

  zaczep .

Forum grupy "` . Naj Aktywniejsi . `" (8235)

Ty w grupie "` . Naj Aktywniejsi . `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy