WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gramy w słówka

 1. usunięty 18-09-2013 21:03

  karny k***** ;_;

 2. usunięty 18-09-2013 22:56

  karny jeżyk xD

 3. caroline333 19-09-2013 12:53

  Zdobądź słuchawki BEATS, weź udział w konkursie :)
  latwy.pl/konkursbeats

 4. Inez Grace Malfoy 20-09-2013 19:13

  kisiel

 5. usunięty 21-09-2013 2:06

  Lodzik

 6. Inez Grace Malfoy 22-09-2013 16:52

  kreskowka

 7. Nessiątko. 11-10-2013 23:27

  Atomówka :d

 8. Inez Grace Malfoy 12-10-2013 11:41

  animag

 9. karola21 12-10-2013 13:01

  Guma :D

 10. Inez Grace Malfoy 13-10-2013 18:25

  do żucia czy skakania?
  asteroidy

 11. raz grzeczna raz nie ;* 21-04-2014 21:57

  Yeti

Forum grupy "` . Naj Aktywniejsi . `" (8235)

Ty w grupie "` . Naj Aktywniejsi . `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy